Raporty Spółek ESPI/EBI

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Telemedycyna Polska S.A. w dniu 28 czerwca 2017 r. Telemedycyna Polska Spółka Akcyjna (PLTLMDC00018)

29-06-2017 08:52:27 | Bieżący | EBI | 11/2017
Zarząd Spółki Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 czerwca 2017 r.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Szymon Bula - Prezes Zarządu
  • Łukasz Bula - Członek Zarządu


Załączniki:

28.06.2017 protokół ZWZ Telemedycyna S.A.