Raporty Spółek ESPI/EBI

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu GREMPCO S.A. Grempco Spółka Akcyjna (PLGRMPC00016)

01-07-2017 19:39:28 | Bieżący | EBI | 10/2017
Zarząd spółki GREMPCO S.A. z siedzibą w Łozienicy przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 30 czerwca 2017 roku.

Podstawa prawna: § 4 ust 2 pkt. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


  • Roman Jędrzejewski - Prezes Zarządu


Załączniki:

PROTOKÓŁ Z WZA GREMPCO SA 2017