Raporty Spółek ESPI/EBI

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej APANET Spółka Akcyjna (PLAPANT00017)

11-08-2017 12:14:46 | Bieżący | EBI | 13/2017
Zarząd Spółki APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 11 sierpnia 2017 r. powziął informacje, iż w dniu 10 sierpnia 2017 roku, w godzinach wieczornych Pani Iwona Sułek złożyła rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. Decyzja o rezygnacji podjęta została ze skutkiem na dzień 10 sierpnia 2017 r.

Zarząd Emitenta dziękuje Pani Iwonie Sułek za pracę, którą wniosła w okresie sprawowania funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  • Andrzej Lis - Prezes Zarządu