Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport kwartalny za II kwartał 2017 roku Termo2Power S.A. TERMO2POWER Spółka Akcyjna (PLTRMPR00017)

14-08-2017 23:41:55 | Kwartalny | EBI | 17/2017
Zarząd Spółki Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za II kwartał 2017 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


  • Jacob Brouwer - Prezes Zarządu


Załączniki:

T2P_RO_2Q2017_14.08.2017