Raporty Spółek ESPI/EBI

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TERMO2POWER SPÓŁKA AKCYJNA. TERMO2POWER Spółka Akcyjna (PLTRMPR00017)

31-08-2017 16:56:15 | Bieżący | EBI | 18/2017
Zarząd Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 31 sierpnia 2017 roku.
Na Walnym Zgromadzeniu było reprezentowanych 7.618.819 akcji, co stanowi 38,09% kapitału zakładowego, na które przypada 7.618.819 głosów.
Emitent informuje jednocześnie, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta z uwagi na dbałość o dobry wizerunek Spółki odwołało ze składu Rady Nadzorczej Pana Waldemara Mirosława Kosińskiego. Równocześnie do Rady Nadzorczej Spółki powołany został Pan Dariusz Wiśniewski.
Emitent w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości życiorys zawodowy powołanej osoby w zakresie zgodnym z § 10 ust. 20 załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 oraz § 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

  • Jacob Brouwer - Prezes Zarządu


Załączniki:

Życiorys

uchwały