Raporty Spółek ESPI/EBI

Sprzedaż części pakietu akcji The Dust S.A. T-BULL S.A. (PLTBULL00024)

08-09-2017 21:12:42 | Bieżący | ESPI | 33/2017
oRB_ASO: Sprzedaż części pakietu akcji The Dust S.A.

PAP
Data: 2017-09-08

Firma: T-BULL SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 33 / 2017
Data sporządzenia: 2017-09-08
Skrócona nazwa emitenta
T-BULL S.A.
Temat
Sprzedaż części pakietu akcji The Dust S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd T-Bull S.A. z siedzibą we Wrocławiu _dalej: "T-Bull"_ informuje, iż w wyniku przeprowadzonej oferty publicznej _"Oferta Publiczna"_ 75.000 istniejących akcji serii B oraz 145.000 nowo emitowanych akcji serii C The Dust S.A. z siedzibą we Wrocławiu _dalej: "The Dust"_, w dniu 8 września 2017 r. T-Bull przydzielił inwestorom 42.856 akcji serii B The Dust.

Akcje zostały objęte po cenie jednostkowej wynoszącej 12,00 zł, w związku z czym łączna wartość transakcji wyniosła 514.272,00 zł.

Po opisanym zdarzeniu T-Bull posiada 297.144 akcje serii B The Dust _20,08% w kapitale zakładowym oraz 14,29% w ogólnej liczbie głosów_.

Ponadto, w ramach Oferty Publicznej The Dust przydzielił 145.000 akcji serii C, pozyskując 1.740.000,00 zł brutto _bez uwzględnienia kosztów emisji_.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


T-BULL SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
T-BULL S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
53-445 Wrocław
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Szczęśliwa 33/6/B.14
_ulica_ _numer_
795 630 974
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
8992714800 021496967
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-09-08 Damian Fijałkowski Członek Zarządu Fijałkowski
2017-09-08 Grzegorz Zwoliński Prezes Zarządu Zwoliński


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta T-BULL SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta T-BULL S.A.
Tytul Sprzedaż części pakietu akcji The Dust S.A.
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 53-445
Miasto Wrocław
Ulica Szczęśliwa
Nr 33/6/B.14
Tel. 795 630 974
Fax
e-mail
NIP 8992714800
REGON 021496967
Data sporzadzenia 2017-09-08
Rok biezacy 2017
Numer 33
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.