Raporty Spółek ESPI/EBI

Udzielenie patentu na wynalazek Emitenta APANET S.A. (PLAPANT00017)

20-09-2017 15:51:20 | Bieżący | ESPI | 11/2017
oRB_ASO: Udzielenie patentu na wynalazek Emitenta

PAP
Data: 2017-09-20

Firma: APANET SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2017
Data sporządzenia: 2017-09-20
Skrócona nazwa emitenta
APANET S.A.
Temat
Udzielenie patentu na wynalazek Emitenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu _"Emitent", "Spółka"_, w nawiązaniu do informacji przedstawionej w raporcie bieżącym EBI nr 27/2015 z dnia 18 września 2015 r., w sprawie przyjęcia przez Urząd Patentowy RP wniosku o udzielenie patentu na wynalazek Emitenta, informuje, iż w dniu 19 września 2017 r. otrzymał od Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej decyzję z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie udzielenia patentu na wynalazek pt.:"Instalacja do przesyłu generowanej energii elektrycznej oraz sposób przesyłu generowanej energii elektrycznej", który złożony został w dniu 21 sierpnia 2015 r.

Zarząd podjął decyzję o publikacji wyżej wymienionej informacji z uwagi na spodziewany istotny pozytywny jej wpływ na sytuację gospodarczą, majątkową i finansową Emitenta w przyszłości.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


APANET SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
APANET S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
52-424 Wrocław
_kod pocztowy_ _miejscowość_
al. Piastów 27
_ulica_ _numer_
+48 _71_ 783 29 30 +48 _71_ 783 29 31
_telefon_ _fax_
apanet@apanet.pl www.apanet.pl
_e-mail_ _www_
8971780588 021806445
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-09-20 Andrzej Lis Prezes Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta APANET SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta APANET S.A.
Tytul Udzielenie patentu na wynalazek Emitenta
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 52-424
Miasto Wrocław
Ulica al. Piastów
Nr 27
Tel. +48 (71) 783 29 30
Fax +48 (71) 783 29 31
e-mail apanet@apanet.pl
NIP 8971780588
REGON 021806445
Data sporzadzenia 2017-09-20
Rok biezacy 2017
Numer 11
adres www www.apanet.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.