Raporty Spółek ESPI/EBI

Odblokowanie rachunków bankowych Emitenta APANET S.A. (PLAPANT00017)

23-09-2017 12:26:54 | Bieżący | ESPI | 12/2017
oRB_ASO: Odblokowanie rachunków bankowych Emitenta

PAP
Data: 2017-09-23

Firma: APANET SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2017
Data sporządzenia: 2017-09-23
Skrócona nazwa emitenta
APANET S.A.
Temat
Odblokowanie rachunków bankowych Emitenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu _dalej jako: Emitent_ w nawiązaniu do informacji o zamknięciu rachunków bankowych Spółki i Spółki zależnej APANET Green System sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu _dalej jako: Spółka zależna_, przekazanej w raporcie bieżącym ESPI nr 8/2017 z dnia 17 sierpnia 2017 r. Zarząd Emitenta informuje, iż w dniu 22 września 2017 r., po złożeniu w banku pisma podsumowującego aktualną sytuację prawną w Spółce przez aktualnego Prezesa Zarządu Spółki, tj. Pana Piotra Leszczyńskiego, bank przywrócił Zarządowi dostęp do wszystkich rachunków firmowych. Przywrócona zatem została możliwość normalnego funkcjonowania Spółki.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że wcześniej w dniu 8 września 2017 r. bank przywrócił Spółce zależnej dostęp do wszystkich rachunków firmowych, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym ESPI nr 10/2017 z dnia 9 września 2017 r.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


APANET SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
APANET S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
52-424 Wrocław
_kod pocztowy_ _miejscowość_
al. Piastów 27
_ulica_ _numer_
+48 _71_ 783 29 30 +48 _71_ 783 29 31
_telefon_ _fax_
apanet@apanet.pl www.apanet.pl
_e-mail_ _www_
8971780588 021806445
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-09-23 Piotr Leszczyński Prezes Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta APANET SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta APANET S.A.
Tytul Odblokowanie rachunków bankowych Emitenta
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 52-424
Miasto Wrocław
Ulica al. Piastów
Nr 27
Tel. +48 (71) 783 29 30
Fax +48 (71) 783 29 31
e-mail apanet@apanet.pl
NIP 8971780588
REGON 021806445
Data sporzadzenia 2017-09-23
Rok biezacy 2017
Numer 12
adres www www.apanet.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.