Raporty Spółek ESPI/EBI

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telemedycyny Polskiej S.A. wraz z projektami uchwał Telemedycyna Polska Spółka Akcyjna (PLTLMDC00018)

10-11-2017 14:58:11 | Bieżący | EBI | 13/2017
Zarząd spółki Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach ("Spółka") działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje w trybie art. 402`1 i art. 402`2 Kodeksu spółek handlowych, na dzień 6 grudnia 2017 r. na godzinę 12:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki, tj. w Katowicach przy ul. Ligockiej 103.

W załączeniu treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór pełnomocnictwa.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1, pkt 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Szymon Bula - Prezes Zarządu
  • Łukasz Bula - Członek Zarządu


Załączniki:

Ogłoszenie Zarządu NWZA TMP 20171206

Projekty uchwał NWZ Telemedycyna S.A_

Wzór_pełnomocnictwa_akcjonariusza