Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport skonsolidowany za III kwartał 2017 roku Cloud Technologies Spółka Akcyjna (PLCLDTC00019)

13-11-2017 17:15:46 | Kwartalny | EBI | 15/2017
Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje raport skonsolidowany za III kwartał 2017 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

  • Piotr Prajsnar - Prezes Zarządu


Załączniki:

Raport skonsolidowany za III kwartał 2017 roku

Skro?cone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za III kwartał 2017 roku