Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport okresowy za III kwartał 2017 r. Telemedycyna Polska Spółka Akcyjna (PLTLMDC00018)

14-11-2017 14:17:25 | Kwartalny | EBI | 14/2017
Zarząd Spółki Telemedycyna Polska S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny za III kwartał 2017 r.

Podstawa prawna:
§5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


  • Szymon Bula - Prezes Zarządu
  • Łukasz Bula - Członek Zarządu


Załączniki:

TMP-Raport skonsolidowany za III kwartał 2017 r