Raporty Spółek ESPI/EBI

Wyniki finansowe za III kwartał 2017 r. T-BULL S.A. (PLTBULL00024)

14-11-2017 20:02:54 | Bieżący | ESPI | 40/2017
oRB-W_ASO: Wyniki finansowe za III kwartał 2017 r.

PAP
Data: 2017-11-14

Firma: T-BULL SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
 • 2017.40_att-1_T-Bull_3Q2017.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 40 / 2017
  Data sporządzenia: 2017-11-14
  Skrócona nazwa emitenta
  T-BULL S.A.
  Temat
  Wyniki finansowe za III kwartał 2017 r.
  Podstawa prawna
  Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
  Treść raportu:
  Zarząd T-Bull S.A. z siedzibą we Wrocławiu _dalej "Spółka"_ w załączeniu przekazuje wyniki finansowe Spółki _wybrane pozycje_ za trzeci kwartał 2017 r. oraz narastająco za trzy pierwsze kwartały 2017 r., wraz z danymi porównawczymi. Kompletny raport zawierający ostateczne wyniki i spełniający wymogi Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu zostanie opublikowany w dniu 14 listopada 2017 r. za pośrednictwem Elektronicznej Bazy Informacji _system EBI_.
  Załączniki
  Plik Opis
  2017.40_att-1_T-Bull_3Q2017.pdf T-Bull_3Q2017

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  T-BULL SPÓŁKA AKCYJNA
  _pełna nazwa emitenta_
  T-BULL S.A. Usługi inne _uin_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  53-445 Wrocław
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Szczęśliwa 33/6/B.14
  _ulica_ _numer_
  795 630 974
  _telefon_ _fax_
  _e-mail_ _www_
  8992714800 021496967
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2017-11-14 Damian Fijałkowski Członek Zarządu Fijałkowski
  2017-11-14 Grzegorz Zwoliński Prezes Zarządu Zwoliński


  Identyfikator raportu ct9oscrwj1
  Nazwa raportu RB-W_ASO
  Symbol raportu RB-W_ASO
  Nazwa emitenta T-BULL SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta T-BULL S.A.
  Tytul Wyniki finansowe za III kwartał 2017 r.
  Sektor Usługi inne (uin)
  Kod 53-445
  Miasto Wrocław
  Ulica Szczęśliwa
  Nr 33/6/B.14
  Tel. 795 630 974
  Fax
  e-mail
  NIP 8992714800
  REGON 021496967
  Data sporzadzenia 2017-11-14
  Rok biezacy 2017
  Numer 40
  adres www
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.