Raporty Spółek ESPI/EBI

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 14 grudnia 2017 r. T-BULL S.A. (PLTBULL00024)

18-11-2017 23:31:39 | Bieżący | ESPI | 41/2017
oRB-W_ASO: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 14 grudnia 2017 r.

PAP
Data: 2017-11-18

Firma: T-BULL SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 3 załączniki
 • 2017.41_att-1_NWZ_2017-12-14_informacje_o_zmianach_statutu.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • 2017.41_att-1_NWZ_2017-12-14_ogloszenie.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • 2017.41_att-1_NWZ_2017-12-14_projekty_uchwal.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 41 / 2017
  Data sporządzenia: 2017-11-18
  Skrócona nazwa emitenta
  T-BULL S.A.
  Temat
  Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 14 grudnia 2017 r.
  Podstawa prawna
  Inne uregulowania
  Treść raportu:
  Zarząd T-Bull S.A. z siedzibą we Wrocławiu _"Spółka"_ w załączeniu przekazuje informacje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki _"WZ"_: ogłoszenie, treść projektów uchwał oraz informacje o zamierzonej zmianie statut Spółki.

  WZ zostało zwołane na dzień 14 grudnia 2017 r. na godz. 10:00. Odbędzie się ono w Kancelarii Notarialnej spółka cywilna M. Lenart I. Roczniak we Wrocławiu przy ul. Skwierzyńskiej 21, lok. 16, IV piętro.

  Pełna dokumentacja dotycząca WZ dostępna jest na stronie internetowej Spółki: http://t-bull.com/company/all/general-assembly _zakładki: Investor Zone -> Spółka -> Walne Zgromadzenie_.
  Załączniki
  Plik Opis
  2017.41_att-1_NWZ_2017-12-14_informacje_o_zmianach_statutu.pdf Informacje o zmiananch statutu
  2017.41_att-1_NWZ_2017-12-14_ogloszenie.pdf Ogłoszenie
  2017.41_att-1_NWZ_2017-12-14_projekty_uchwal.pdf Projekty uchwał

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  T-BULL SPÓŁKA AKCYJNA
  _pełna nazwa emitenta_
  T-BULL S.A. Usługi inne _uin_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  53-445 Wrocław
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Szczęśliwa 33/6/B.14
  _ulica_ _numer_
  795 630 974
  _telefon_ _fax_
  _e-mail_ _www_
  8992714800 021496967
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2017-11-18 Damian Fijałkowski Członek Zarządu Fijałkowski
  2017-11-18 Grzegorz Zwoliński Prezes Zarządu Zwoliński


  Identyfikator raportu ct9oscrwj1
  Nazwa raportu RB-W_ASO
  Symbol raportu RB-W_ASO
  Nazwa emitenta T-BULL SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta T-BULL S.A.
  Tytul Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 14 grudnia 2017 r.
  Sektor Usługi inne (uin)
  Kod 53-445
  Miasto Wrocław
  Ulica Szczęśliwa
  Nr 33/6/B.14
  Tel. 795 630 974
  Fax
  e-mail
  NIP 8992714800
  REGON 021496967
  Data sporzadzenia 2017-11-18
  Rok biezacy 2017
  Numer 41
  adres www
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.