Raporty Spółek ESPI/EBI

Korekta raportu okresowego za 3. kwartał 2017 r. TERMO2POWER Spółka Akcyjna (PLTRMPR00017)

21-11-2017 08:39:53 | Kwartalny | EBI | 21/2017
Zarząd Termo2Power S.A. („Spółka") niniejszym przekazuje korektę raportu okresowego opublikowanego raportem nr 20/2017 w dniu 15 listopada 2017 r.

W opublikowanym raporcie za III kwartał 2017 r., w rozdziale
10. INFORMACJA O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU zamieszczono błędne dane procentowe dotyczące struktury akcjonariatu.

W uzupełnieniu do opublikowanego raportu, w załączeniu Zarząd Spółki przekazuje:
- skorygowany raport okresowy za III kwartał 2017 r.,
- protokół zmian wprowadzonych do raportu okresowego.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

  • Jacob Brouwer - Prezes Zarządu


Załączniki:

T2P_RO_3Q2017_14.11.2017_KOREKTA

T2P_RO_3Q2017_protokol_zmian