Raporty Spółek ESPI/EBI

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Cloud Technologies Spółka Akcyjna (PLCLDTC00019)

27-11-2017 14:33:37 | Bieżący | EBI | 16/2017
Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 listopada 2017 roku.

Zarząd informuje, że nie odstąpiono od rozpatrywania któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad oraz nie zgłoszono do protokołu sprzeciwu wobec żadnej z uchwał.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7), 8), 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

  • Piotr Prajsnar - Prezes Zarządu


Załączniki:

Uchwały podje?te przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie