Raporty Spółek ESPI/EBI

Zmiana składu Rady Nadzorczej Cloud Technologies Spółka Akcyjna (PLCLDTC00019)

27-11-2017 14:35:36 | Bieżący | EBI | 17/2017
Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 27 listopada 2017 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołało Pana Rafała Gajowego ze składu Rady Nadzorczej oraz powołało Pana Kamila Bargiel do składu Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

  • Piotr Prajsnar - Prezes Zarządu


Załączniki:

Kamil Bargiel