Raporty Spółek ESPI/EBI

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Telemedycyna Polska S.A. Telemedycyna Polska Spółka Akcyjna (PLTLMDC00018)

07-12-2017 13:27:28 | Bieżący | EBI | 15/2017
Zarząd Spółki Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach (?Spółka?) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (?NWZ?) w dniu 6 grudnia 2017 r. wraz z określeniem liczby akcji, z których oddano ważne głosy, procentowym udziałem tych akcji w kapitale zakładowym oraz łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczbą głosów ?za?, ?przeciw? i ?wstrzymujących się?.

NWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad i podjęło wszystkie uchwały objęte porządkiem obrad.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Szymon Bula - Prezes Zarządu
  • Łukasz Bula - Członek Zarządu


Załączniki:

06.12.2017 protokół NZWZ Telemedycyna Polska S.A.