Raporty Spółek ESPI/EBI

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 14 grudnia 2017 r. T-BULL S.A. (PLTBULL00024)

14-12-2017 21:22:14 | Bieżący | ESPI | 44/2017
oRB-W_ASO: Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 14 grudnia 2017 r.

PAP
Data: 2017-12-14

Firma: T-BULL SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 2 załączniki
 • 2017.44_att-1_NWZ_2017-12-14_uchwaly.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • 2017.44_att-2_NWZ_2017-12-14_informacje_o_zmianach_statutu.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 44 / 2017
  Data sporządzenia: 2017-12-14
  Skrócona nazwa emitenta
  T-BULL S.A.
  Temat
  Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 14 grudnia 2017 r.
  Podstawa prawna
  Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
  Treść raportu:
  Zarząd T-Bull S.A. z siedzibą we Wrocławiu _dalej: "Spółka", "Emitent"_ w załączeniu przekazuje treść uchwał, które zostały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 14 grudnia 2017 r. wraz z informacjami na temat uchwalonych zmian statutu Emitenta.

  Załączniki do niniejszego raportu zawierają wszystkie informacje, które są wymagane przez Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu _dalej: "Regulamin ASO"_ w związku z odbyciem walnego zgromadzenia, w związku z czym na podstawie § 17 ust. 1 zd. 2 Regulaminu ASO publikacja odrębnego raportu za pośrednictwem Elektronicznej Bazy Informacji _system EBI_ nie będzie miała miejsca.
  Załączniki
  Plik Opis
  2017.44_att-1_NWZ_2017-12-14_uchwaly.pdf Uchwały NWZ
  2017.44_att-2_NWZ_2017-12-14_informacje_o_zmianach_statutu.pdf Zmiany statutu

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  T-BULL SPÓŁKA AKCYJNA
  _pełna nazwa emitenta_
  T-BULL S.A. Usługi inne _uin_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  53-445 Wrocław
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Szczęśliwa 33/6/B.14
  _ulica_ _numer_
  795 630 974
  _telefon_ _fax_
  _e-mail_ _www_
  8992714800 021496967
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2017-12-14 Damian Fijałkowski Członek Zarządu Fijałkowski
  2017-12-14 Grzegorz Zwoliński Prezes Zarządu Zwoliński


  Identyfikator raportu ct9oscrwj1
  Nazwa raportu RB-W_ASO
  Symbol raportu RB-W_ASO
  Nazwa emitenta T-BULL SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta T-BULL S.A.
  Tytul Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 14 grudnia 2017 r.
  Sektor Usługi inne (uin)
  Kod 53-445
  Miasto Wrocław
  Ulica Szczęśliwa
  Nr 33/6/B.14
  Tel. 795 630 974
  Fax
  e-mail
  NIP 8992714800
  REGON 021496967
  Data sporzadzenia 2017-12-14
  Rok biezacy 2017
  Numer 44
  adres www
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.