Raporty Spółek ESPI/EBI

Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki APANET S.A. (PLAPANT00017)

29-12-2017 17:42:24 | Bieżący | ESPI | 16/2017
oRB-W_ASO: Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki

PAP
Data: 2017-12-29

Firma: APANET SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
 • APA_zaw_art._19_MAR_AL_20171229.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 16 / 2017
  Data sporządzenia: 2017-12-29
  Skrócona nazwa emitenta
  APANET S.A.
  Temat
  Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki
  Podstawa prawna
  Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
  Treść raportu:
  Zarząd Spółki APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu _"Emitent", "Spółka"_ informuje, iż w dniu 29 grudnia 2017 r. otrzymał od Pana Andrzeja Lisa - osoby pełniącej obowiązki zarządcze w strukturze Emitenta ze względu na pełnioną rolę Prezesa Zarządu APANET Green System sp. z o.o. _spółka zależna od Emitenta_ - powiadomienie na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _MAR - Market Abuse Regulation_, o dokonanych transakcjach na instrumentach finansowych Emitenta.
  Treść przedmiotowego pisma stanowi załącznik do niniejszego raportu.
  Załączniki
  Plik Opis
  APA_zaw_art._19_MAR_AL_20171229.pdf

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  APANET SPÓŁKA AKCYJNA
  _pełna nazwa emitenta_
  APANET S.A. Usługi inne _uin_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  51-416 Wrocław
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Kwidzyńska 4 lok. 11
  _ulica_ _numer_
  +48 608 511 162
  _telefon_ _fax_
  _e-mail_ _www_
  8971780588
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2017-12-29 Dariusz Karolak Prezes Zarządu


  Identyfikator raportu ct9oscrwj1
  Nazwa raportu RB-W_ASO
  Symbol raportu RB-W_ASO
  Nazwa emitenta APANET SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta APANET S.A.
  Tytul Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki
  Sektor Usługi inne (uin)
  Kod 51-416
  Miasto Wrocław
  Ulica Kwidzyńska
  Nr 4 lok. 11
  Tel. +48 608 511 162
  Fax
  e-mail
  NIP 8971780588
  REGON
  Data sporzadzenia 2017-12-29
  Rok biezacy 2017
  Numer 16
  adres www
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.