Raporty Spółek ESPI/EBI

Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2018 r. TERMO2POWER Spółka Akcyjna (PLTRMPR00017)

12-01-2018 08:15:56 | Bieżący | EBI | 1/2018
Zarząd Spółki Termo2Power S.A. prezentuje harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2018 r. Raporty będą podawane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

Raport kwartalny za IV kwartał 2017 r.- 14 lutego 2018 r.
Raport kwartalny za I kwartał 2018 r.- 15 maja 2018 r.
Raport kwartalny za II kwartał 2018 r.- 14 sierpnia 2018 r.
Raport kwartalny za III kwartał 2018 r.- 14 listopada 2018 r.

Raport roczny Spółki za rok 2017 zostanie opublikowany w dniu 30 maja 2018 roku.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.1 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu; „Informacja Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”

  • Jacob Brouwer - Prezes Zarządu