Raporty Spółek ESPI/EBI

Harmonogram publikowania raportów okresowych w roku 2018. Calesco Spółka Akcyjna (PLCLESC00019)

22-01-2018 15:00:36 | Bieżący | EBI | 1/2018
Zarząd Calesco S.A. z siedzibą w Szczecinie podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w roku 2018.

Przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach:
- raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2017 r. - 12 lutego 2018 r.,
- raport okresowy kwartalny za I kwartał 2018 r. - 11 maja 2018 r.,
- raport okresowy kwartalny za II kwartał 2018 r. - 10 sierpnia 2018 r.,
- raport okresowy kwartalny za III kwartał 2018 r. - 12 listopada 2018 r.,
- raport okresowy roczny za 2017 r.- 23 maja 2018 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego, na zasadach określonych w §6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

Podstawa prawna: §6 ust.14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

  • Renata Gryczka - Członek Zarządu