Raporty Spółek ESPI/EBI

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego za 2017 rok Cloud Technologies Spółka Akcyjna (PLCLDTC00019)

22-01-2018 17:23:31 | Bieżący | EBI | 2/2018
Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 22 stycznia 2018 roku Spółka zawarła z PKF Consult Sp. z o.o. Sp. k. umowę na badanie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2017 rok.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 11) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

  • Piotr Prajsnar - Prezes Zarządu