Raporty Spółek ESPI/EBI

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2018 r. Telemedycyna Polska Spółka Akcyjna (PLTLMDC00018)

30-01-2018 12:40:58 | Bieżący | EBI | 2/2018
Zarząd Spółki Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach (?Spółka?) podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2018 roku. Raporty okresowe będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

? Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2017 r. ? 14 luty 2018 r.

? Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2018 r. - 15 maja 2018 r.

? Skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2018 r. - 14 sierpnia 2018 r.

? Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2018 r. - 14 listopada 2018 r.

? Jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny za rok 2017 - 31 maja 2018 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku?

  • Szymon Bula - Prezes Zarządu
  • Łukasz Bula - Członek Zarządu