Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport za IV kwartał 2017 r. Forever Entertainment Spółka Akcyjna (PLFRENT00014)

31-01-2018 08:52:00 | Kwartalny | EBI | 2/2018
Zarząd Forever Entertainment S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny za IV kwartał 2017 r.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

  • Zbigniew Dębicki - Prezes Zarządu


Załączniki:

RO-4Q2017