Raporty Spółek ESPI/EBI

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej. TERMO2POWER Spółka Akcyjna (PLTRMPR00017)

01-02-2018 18:42:39 | Bieżący | EBI | 2/2018
Zarząd Termo2Power Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 01 lutego 2018 r. wpłynęło do Emitenta oświadczenie Pana Dariusza Wiśniewskiego o rezygnacji z pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Termo2Power S.A. z dniem 17 stycznia 2018 r. Pan Dariusz Wiśniewski pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
Powodem rezygnacji z pełnionej funkcji jest podjęcie nowych obowiązków, mogących kolidować z zasiadaniem w Radzie Nadzorczej.
Zarząd Spółki dziękuje Panu Dariuszowi Wiśniewskiemu za dotychczasową pracę w charakterze Członka Rady Nadzorczej Termo2Power S.A.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

  • Jacob Brouwer - Prezes Zarządu