Raporty Spółek ESPI/EBI

Podpisanie umowy o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego spółki Calesco S.A. za rok 2017 Calesco Spółka Akcyjna (PLCLESC00019)

14-02-2018 11:54:37 | Bieżący | EBI | 4/2018
Zarząd Calesco S.A. informuje, że działając na podstawie uchwały nr 3 Rady Nadzorczej Calesco S.A. z dnia 12.02.2018 r. ( RB3/2018 nr z dnia 12.02.2018 r ) , w dniu dzisiejszym podpisał umowę na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok 2017 z Kancelarią Biegłego Rewidenta Lucyna Braun-Karp z siedzibą w Szczecinie. Podmiot jest wpisany pod nr 3553 na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1. pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Renata Gryczka - Członek Zarządu Calesco S.A.