Raporty Spółek ESPI/EBI

Premiera gry "Nitro Racing GO: Idle Driving Clicker" T-BULL S.A. (PLTBULL00024)

14-02-2018 17:07:37 | Bieżący | ESPI | 4/2018
oRB_ASO: Premiera gry "Nitro Racing GO: Idle Driving Clicker"

PAP
Data: 2018-02-14

Firma: T-BULL SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2018
Data sporządzenia: 2018-02-14
Skrócona nazwa emitenta
T-BULL S.A.
Temat
Premiera gry "Nitro Racing GO: Idle Driving Clicker"
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd T-Bull S.A. z siedzibą we Wrocławiu _dalej "Spółka", "Emitent"_ informuje, iż w dniu 14 lutego 2018 r. Spółka udostępniła grę "Nitro Racing GO: Idle Driving Clicker". Premiera miała miejsce w sklepie Google Play _system Android_. Gra będzie także udostępniana na innych platformach dystrybucyjnych.

Eksploatacja gry przez użytkowników może mieć wpływ na wyniki finansowe Emitenta.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


T-BULL SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
T-BULL S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
53-445 Wrocław
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Szczęśliwa 33/6/B.14
_ulica_ _numer_
795 630 974
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
8992714800 021496967
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-02-14 Damian Fijałkowski Członek Zarządu Fijałkowski
2018-02-14 Grzegorz Zwoliński Prezes Zarządu Zwoliński


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta T-BULL SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta T-BULL S.A.
Tytul Premiera gry "Nitro Racing GO: Idle Driving Clicker"
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 53-445
Miasto Wrocław
Ulica Szczęśliwa
Nr 33/6/B.14
Tel. 795 630 974
Fax
e-mail
NIP 8992714800
REGON 021496967
Data sporzadzenia 2018-02-14
Rok biezacy 2018
Numer 4
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2018 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.