Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport kwartalny za IV kwartał 2017 roku. TERMO2POWER Spółka Akcyjna (PLTRMPR00017)

14-02-2018 23:56:47 | Kwartalny | EBI | 3/2018
Zarząd Spółki Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za IV kwartał 2017 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Jacob Brouwer - Prezes Zarządu


Załączniki:

T2P_RO_4Q2017_14.02.2018

ZAŁĄCZNIK NR 1