Raporty Spółek ESPI/EBI

Wznowienie obrotu akcjami Spółki. TERMO2POWER Spółka Akcyjna (PLTRMPR00017)

19-02-2018 17:48:38 | Bieżący | EBI | 6/2018
Zarząd Spółki Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka, Emitent), za komunikatem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 19 lutego 2018 roku, przekazuje do publicznej wiadomości, że zgodnie z postanowieniami Uchwały Zarządu Giełdy nr 133/2018 z dnia 15 lutego 2018 roku, w związku z opublikowaniem przez Termo2Power S.A. raportu kwartalnego za IV kwartał 2017 r., począwszy od dnia 20 lutego 2018 r. nastąpi wznowienie obrotu akcjami Spółki.

  • Jacob Brouwer - Prezes Zarządu