Raporty Spółek ESPI/EBI

Wypowiedzenie umowy z Autoryzowanym Doradcą. TERMO2POWER Spółka Akcyjna (PLTRMPR00017)

22-02-2018 09:23:55 | Bieżący | EBI | 9/2018
Zarząd Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 30 stycznia 2018 r., wypowiedział ze skutkiem na dzień 28 lutego 2018 r. umowę o pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy na rynku NewConnect zawartą w dniu 16 listopada 2015 r. w Warszawie z Kancelarią Sobolewska i Wspólnicy Doradcy Prawni Spółka Komandytowa.
Zarząd Emitenta dziękuje Kancelarii Sobolewska i Wspólnicy Doradcy Prawni Spółka Komandytowa za pracę wykonaną na rzecz Spółki.
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt. 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Jacob Brouwer - Prezes Zarządu