Raporty Spółek ESPI/EBI

Rozszerzenie zakresu przekazywanych przez Spółkę informacji w trybie raportów miesięcznych T-BULL S.A. (PLTBULL00024)

09-03-2018 21:45:27 | Bieżący | ESPI | 5/2018
oRB_ASO: Rozszerzenie zakresu przekazywanych przez Spółkę informacji w trybie raportów miesięcznych

PAP
Data: 2018-03-09

Firma: T-BULL SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2018
Data sporządzenia: 2018-03-09
Skrócona nazwa emitenta
T-BULL S.A.
Temat
Rozszerzenie zakresu przekazywanych przez Spółkę informacji w trybie raportów miesięcznych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd T-Bull S.A. z siedzibą we Wrocławiu _dalej: "Spółka", "Emitent"_ informuje, iż postanowił o publikacji raportów miesięcznych, które będą zawierały:

1_ informacje, o których mowa w punkcie 1 opublikowanego przez Emitenta raportu nr 5/2016, tj. informacje o łącznej liczbie pobrań aplikacji Spółki w danym miesiącu oraz o łącznej skumulowanej liczbie pobrań do ostatniego dnia tego miesiąca _dane publikowane dotychczas w dziesiąty dzień miesiąca lub w pierwszy dzień roboczy następujący po tym dniu_;

2_ dodatkowe informacje o zdarzeniach lub okolicznościach, które:
- będą związane ze Spółką,
- będą miały miejsce w raportowanym miesiącu,
- w opinii Zarządu Emitenta mogą nie spełniać cechy informacji poufnych w rozumieniu Rozporządzenia MAR, jednak mogą być istotne dla akcjonariuszy Spółki, zgodnie z płynącym z rynku do Spółki przekazem.

Przedmiotowe raporty za każdy miesiąc będą przekazywane piętnastego dnia kolejnego miesiąca, a jeśli dzień ten będzie dniem wolnym od pracy lub sobotą, to pierwszego kolejnego dnia roboczego. Nowy cykliczny tryb przekazywania informacji obowiązuje od danych za luty 2018 r., które zostaną opublikowane 15 marca 2018 r. Dla zachowania porównywalności i ciągłości danych od początku 2018 r., do 15 marca 2018 r. opublikowany zostanie także raport miesięczny za styczeń 2018 r.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


T-BULL SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
T-BULL S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
53-445 Wrocław
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Szczęśliwa 33/6/B.14
_ulica_ _numer_
795 630 974
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
8992714800 021496967
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-03-09 Damian Fijałkowski Członek Zarządu Fijałkowski
2018-03-09 Grzegorz Zwoliński Prezes Zarządu Zwoliński


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta T-BULL SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta T-BULL S.A.
Tytul Rozszerzenie zakresu przekazywanych przez Spółkę informacji w trybie raportów miesięcznych
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 53-445
Miasto Wrocław
Ulica Szczęśliwa
Nr 33/6/B.14
Tel. 795 630 974
Fax
e-mail
NIP 8992714800
REGON 021496967
Data sporzadzenia 2018-03-09
Rok biezacy 2018
Numer 5
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2018 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.