Raporty Spółek ESPI/EBI

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TERMO2POWER Spółka Akcyjna. TERMO2POWER Spółka Akcyjna (PLTRMPR00017)

23-03-2018 09:25:21 | Bieżący | EBI | 10/2018
Zarząd Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (oraz wniosków zgłoszonych przez Akcjonariuszy), które odbyło się w dniu 22 marca 2018 roku.

Na Walnym Zgromadzeniu było reprezentowanych 7 158 000 akcji, co stanowi 35,79% kapitału zakładowego, na które przypada 7 158 000 głosów.

Emitent informuje jednocześnie, iż na Walnym Zgromadzeniu przyjęto rezygnację z uczestnictwa w Radzie Nadzorczej Spółki, Pana Dariusza Roberta Wiśniewskiego. Do składu Rady Nadzorczej powołany został Pan Marcin Wołowicz.

Emitent w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości życiorys zawodowy powołanej osoby w zakresie zgodnym z § 10 ust. 20 załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 oraz § 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

  • Jacob Brouwer - Prezes Zarządu


Załączniki:

UCHWAŁY_22.03.2018

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY_Marcin Wołowicz