Raporty Spółek ESPI/EBI

Informacja w trybie §3 ust. 1 pkt 13) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu. TERMO2POWER Spółka Akcyjna (PLTRMPR00017)

29-03-2018 14:19:58 | Bieżący | EBI | 12/2018
Zarząd Termo2Power S.A. („Emitent”) informuje, że w związku z niedotrzymaniem przez Emitenta pierwotnego terminu publikacji raportu kwartalnego za IV kwartał roku 2017, Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Uchwałą nr 249/2018 z dnia 16 marca 2018 roku postanowił o nałożeniu na Emitenta kary upomnienia na podstawie § 17 ust. 1 i § 17c ust. 1 pkt 1) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu oraz w związku z § 6 ust. 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 pkt 13) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Jacob Brouwer - Prezes Zarządu