Raporty Spółek ESPI/EBI

Umowa z autoryzowanym doradcą. TERMO2POWER Spółka Akcyjna (PLTRMPR00017)

23-04-2018 13:36:10 | Bieżący | EBI | 14/2018
Zarząd Termo2Power S.A. ( „Emitent”) informuje, iż w dniu 23 kwietnia 2018 roku zawarł z Copernicus Securities Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, umowę w zakresie świadczenia wobec Emitenta usług Autoryzowanego Doradcy. Zgodnie z postanowieniami umowy Copernicus Securities Spółka Akcyjna, będzie zobowiązana wobec Emitenta w szczególności do:
1. Współdziałania z Emitentem w zakresie wypełniania przez Emitenta obowiązków informacyjnych określonych w Regulaminie rynku NewConnect oraz monitorowania prawidłowości wypełniania przez Emitenta tych obowiązków,
2. Bieżącego doradzania Emitentowi w zakresie dotyczącym funkcjonowania jego instrumentów finansowych na rynku NewConnect.
Przedmiotowe usługi będą świadczone przez Copernicus Securities Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, na rzecz Emitenta od dnia 23 kwietnia 2018 roku.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Jacob Brouwer - Prezes Zarządu