Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport okresowy za okres I kwartał 2018 MEDAPP S.A. MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)

15-05-2018 14:54:01 | Kwartalny | EBI | 5/2018
Zarząd MedApp S.A. przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść raportu okresowego obejmującego wyniki za I kwartał 2018 roku.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

  • Mateusz Kierepka - Prezes Zarządu
  • Tomasz Kuciel - Wiceprezes Zarządu


Załączniki:

MedApp raport okresowy za I kwartał 2018