Raporty Spółek ESPI/EBI

Informacja o zmianie terminu publikacji raportu rocznego jednostkowego za 2017 rok Grempco Spółka Akcyjna (PLGRMPC00016)

21-05-2018 22:18:31 | Bieżący | EBI | 5/2018
Zarząd GREMPCO S.A. z siedzibą w Łozienicy (dalej: Emitent) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2018 z dnia 31.01.2018 roku w sprawie terminów przekazania raportów okresowych w 2018 roku informuje, o zmianie terminu publikacji raportu rocznego jednostkowego za 2017 rok.

Raport roczny jednostkowy za 2017 rok zostanie opublikowany w dniu 23 maja 2018 roku.

Pierwotny termin publikacji raportu rocznego jednostkowego za 2017 rok podany w raporcie 2/2018 to 30 maja 2018 r.


Podstawa prawna:
§6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


  • Roman Jędrzejewski - Prezes Zarządu