Raporty Spółek ESPI/EBI

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Calesco S.A. Calesco Spółka Akcyjna (PLCLESC00019)

24-05-2018 12:01:50 | Bieżący | EBI | 7/2018
Zarząd CALESCO S.A. informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 28 czerwca 2018 roku, na godzinę 13:00, w Szczecinie przy ul. Tczewskiej 32 , 70-850 Szczecin, w siedzibie Spółki Calesco S.A. W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, projekty uchwał , wzór formularza do wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika oraz informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce CALESCO S.A.

Podstawa prawna:
§4 ust. 2 pkt. 1 i 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Krzysztof Dokowski - Prezes Zarządu
  • Renata Gryczka - Członek Zarządu


Załączniki:

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWZA na dzień 28.06.2018 r.

Projekty uchwał na ZWZA w dniu 28.06.2018 r.

Wzór formularza pełnomocnictwa na ZWZA w dniu 28.06.2018 r.

Informacja o ogólnej liczbie akcji na ZWZA w dniu 28.06.2018 r.