Raporty Spółek ESPI/EBI

Zwołanie ZWZA Spółki Calesco S.A. CALESCO S.A. (PLCLESC00019)

24-05-2018 12:49:22 | Bieżący | ESPI | 5/2018
oRB-W_ASO: Zwołanie ZWZA Spółki Calesco S.A.

PAP
Data: 2018-05-24

Firma: CALESCO SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 4 załączniki
 • OGLOSZENIE_O_ZWOLANIU_ZWZA_na_dzien_28.06.2018_r..pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • Projekty_uchwal_na_ZWZA_w_dniu_28.06.2018_r..pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • Wzor_formularza_pelnomocnictwa_na_ZWZA_w_dniu_28.06.2018_r..pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • Informacja_o_ogolnej_liczbie_akcji_na_ZWZA_w_dniu_28.06.2018_r..pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 5 / 2018
  Data sporządzenia: 2018-05-24
  Skrócona nazwa emitenta
  CALESCO S.A.
  Temat
  Zwołanie ZWZA Spółki Calesco S.A.
  Podstawa prawna
  Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
  Treść raportu:
  Zarząd CALESCO S.A. informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 28 czerwca 2018 roku, na godzinę 13:00, w Szczecinie przy ul. Tczewskiej 32 , 70-850 Szczecin, w siedzibie Spółki Calesco S.A. W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, projekty uchwał , wzór formularza do wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika oraz informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce CALESCO S.A.
  Załączniki
  Plik Opis
  OGLOSZENIE_O_ZWOLANIU_ZWZA_na_dzien_28.06.2018_r..pdf
  Projekty_uchwal_na_ZWZA_w_dniu_28.06.2018_r..pdf
  Wzor_formularza_pelnomocnictwa_na_ZWZA_w_dniu_28.06.2018_r..pdf
  Informacja_o_ogolnej_liczbie_akcji_na_ZWZA_w_dniu_28.06.2018_r..pdf

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  _pełna nazwa emitenta_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  _ulica_ _numer_
  _telefon_ _fax_
  _e-mail_ _www_
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis


  Identyfikator raportu ct9oscrwj1
  Nazwa raportu RB-W_ASO
  Symbol raportu RB-W_ASO
  Nazwa emitenta CALESCO SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta CALESCO S.A.
  Tytul Zwołanie ZWZA Spółki Calesco S.A.
  Sektor Przemysł inne (pin)
  Kod 70-850
  Miasto Szczecin
  Ulica Tczewska
  Nr 32
  Tel. (91) 469 08 75
  Fax (91) 471 21 15
  e-mail
  NIP
  REGON
  Data sporzadzenia 2018-05-24
  Rok biezacy 2018
  Numer 5
  adres www
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2018 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.