Raporty Spółek ESPI/EBI

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2017 rok. TERMO2POWER Spółka Akcyjna (PLTRMPR00017)

29-05-2018 16:57:23 | Bieżący | EBI | 17/2018
Zarząd Spółki Termo2Power S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż zmianie ulega data publikacji raportu rocznego za rok obrotowy 2017.
Zgodnie z harmonogramem przekazywania raportów okresowych w 2018 roku, opublikowanym raportem bieżącym EBI 1/2018 z dnia 12 stycznia 2018 roku, pierwotnie deklarowanym terminem publikacji raportu rocznego za rok 2017 był dzień 30 maja 2018 roku.
Zarząd Emitenta wyznaczył nowy termin publikacji raportu rocznego za rok 2017 na dzień 1 czerwca 2018 roku. Pozostałe terminy publikacji raportów okresowych wskazane w harmonogramie z dnia 12 stycznia 2018 roku pozostają bez zmian, a ewentualne korekty dat będą przekazywane przez Spółkę w formie raportów bieżących.
Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Jacob Brouwer - Prezes Zarządu