Raporty Spółek ESPI/EBI

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Calesco S.A. Calesco Spółka Akcyjna (PLCLESC00019)

01-06-2018 11:40:58 | Bieżący | EBI | 9/2018
Zarząd CALESCO S.A. informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 29 czerwca 2018 roku, na godzinę 13:00, w Szczecinie przy ul. Tczewskiej 32 , 70-850 Szczecin, w siedzibie Spółki Calesco S.A. W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, projekty uchwał , wzór formularza do wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika oraz informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce CALESCO S.A.

Podstawa prawna:
§4 ust. 2 pkt. 1 i 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Krzysztof Dokowski - Prezes Zarządu
  • Renata Gryczka - Członek Zarządu


Załączniki:

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NWZA na dzień 29.06.2018 r.

Projekty uchwał na NWZA w dniu 29.06.2018 r.

Wzór formularza pełnomocnictwa na NWZA w dniu 29.06.2018 r.

Informacja o ogólnej liczbie akcji na NWZA w dniu 29.06.2018 r.