Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport roczny spółki Termo2Power S. A. za 2017 rok. TERMO2POWER Spółka Akcyjna (PLTRMPR00017)

01-06-2018 13:51:09 | Roczny | EBI | 18/2018
Zarząd spółki Termo2Power S. A. z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport roczny za 2017 rok.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

  • Jacob Brouwer - Prezes Zarządu


Załączniki:

01_RAPORT ROCZNY ZA ROK 2017_T2P_30.05.2018

02_SPRAWOZDANIE FINANSOWE_T2P_2017

03_Oświadczenie Zarządu__T2P_w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego_30.05.2018

04_Oświadczenie Zarządu__T2P_w sprawie prawidlowosci-wyboru-podmiotu-uprawnionego-do-badania-sprawozdania-finansowego_30.05.2018

05_SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA_2017

06_Oświadczenie Zarządu__T2P_Dobre Praktyki Spółek notowanych na NC_30.05.2018