Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport roczny za 2017. Forever Entertainment Spółka Akcyjna (PLFRENT00014)

01-06-2018 17:30:23 | Roczny | EBI | 7/2018
Zarząd Forever Entertainment SA przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść raportu rocznego za 2017 rok.

Podstawa Prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

  • Zbigniew Dębicki - Prezes Zarządu


Załączniki:

1. Sprawozdanie Zarządu FE 2017

2. Sprawozdanie finansowe FE 2017

3. Sprawozdanie Biegłego Rewidenta FE 2017