Raporty Spółek ESPI/EBI

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APANET S.A. wraz z projektami uchwał APANET Spółka Akcyjna (PLAPANT00017)

04-06-2018 14:47:56 | Bieżący | EBI | 8/2018
Zarząd Spółki APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, na dzień 30 czerwca 2018 r. o godzinie 14:30 w Hotelu Jana Pawła II we Wrocławiu, ul. Św. Idziego 2, 50-328 Wrocław (sala konferencyjna na parterze).

W załączeniu treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór pełnomocnictwa.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1-3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  • Dariusz Karolak - Prezes Zarządu


Załączniki:

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

Projekty uchwał ZWZ

Struktura kapitału zakładowego i głosów na WZ APANET SA

Wzor_pelnomocnictwa_i_instrukcji_do_glosowania