Raporty Spółek ESPI/EBI

Istotna umowa. CALESCO S.A. (PLCLESC00019)

18-06-2018 16:30:32 | Bieżący | ESPI | 8/2018
oRB_ASO: Istotna umowa.

PAP
Data: 2018-06-18

Firma: CALESCO SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2018
Data sporządzenia: 2018-06-18
Skrócona nazwa emitenta
CALESCO S.A.
Temat
Istotna umowa.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:

Zarząd Calesco S.A. Spółka informuje , że w dniu dzisiejszym została podpisana umowa na obsługę i
konserwację kotłowni gazowych , olejowych i paliwo stałe na okres 36 miesięcy.
Wartość umowy wynosi 2 420 tys. zł brutto.
W opinii Zarządu Spółki przedmiotowa umowa będzie wpływać sposób pozytywny na wartość przychodów i wynik finansowy Spółki systematycznie prze 36 miesięcy.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust . 1MAR - informacje poufne

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


CALESCO SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
CALESCO S.A. Przemysł inne _pin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
70-850 Szczecin
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Tczewska 32
_ulica_ _numer_
_91_ 469 08 75 _91_ 471 21 15
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta CALESCO SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta CALESCO S.A.
Tytul Istotna umowa.
Sektor Przemysł inne (pin)
Kod 70-850
Miasto Szczecin
Ulica Tczewska
Nr 32
Tel. (91) 469 08 75
Fax (91) 471 21 15
e-mail
NIP
REGON
Data sporzadzenia 2018-06-18
Rok biezacy 2018
Numer 8
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2018 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.