Raporty Spółek ESPI/EBI

Lista akcjonariuszy na ZWZA ponad 5% liczby głosów GREMPCO S.A. (PLGRMPC00016)

23-06-2018 11:01:57 | Bieżący | ESPI | 3/2018
oRB_ASO: Lista akcjonariuszy na ZWZA ponad 5% liczby głosów

PAP
Data: 2018-06-23

Firma: GREMPCO SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2018
Data sporządzenia: 2018-06-23
Skrócona nazwa emitenta
GREMPCO S.A.
Temat
Lista akcjonariuszy na ZWZA ponad 5% liczby głosów
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd GREMPCO S.A. przekazuje wykaz akcjonariuszy obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta w dniu 23 czerwca 2018 roku, posiadających co najmniej 5% liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu.
Ogólna liczba głosów na przedmiotowym ZWZA wyniosła: 1.600.000

Akcjonariusz:
Nikodemska Katarzyna Monika
Liczba głosów z posiadanych akcji na ZWZA – 1.600.000
Udział w liczbie głosów na ZWZA – 100,00%
Udział w ogólnej liczbie głosów – 6,30%

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


GREMPCO SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
GREMPCO S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
72-100 Łozienica
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Prosta 2A
_ulica_ _numer_
+48 _91_ 432 35 00 +48 _91_ 432 35 36
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
856-182-73-62 320833399
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-06-23 Roman Jędrzejewski Prezes Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta GREMPCO SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta GREMPCO S.A.
Tytul Lista akcjonariuszy na ZWZA ponad 5% liczby głosów
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 72-100
Miasto Łozienica
Ulica Prosta
Nr 2A
Tel. +48 (91) 432 35 00
Fax +48 (91) 432 35 36
e-mail
NIP 856-182-73-62
REGON 320833399
Data sporzadzenia 2018-06-23
Rok biezacy 2018
Numer 3
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2018 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.