Raporty Spółek ESPI/EBI

Treści uchwał podjętych na ZWZA Calesco S.A. w dniu 28 czerwca 2018 r. Calesco Spółka Akcyjna (PLCLESC00019)

28-06-2018 20:22:48 | Bieżący | EBI | 10/2018
Zarząd Calesco S.A. z siedzibą w Szczecinie przekazuje do publicznej wiadomości treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Calesco S.A., dotyczące rozliczenia roku 2017, które odbyło się dnia 28 czerwca 2018 r. w siedzibie Spółki w Szczecinie przy ul. Tczewskiej 32.
Jednocześnie informuje, że podczas Walnego Zgromadzenia nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, jak też nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.


Pełna treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 7-9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Krzysztof Dokowski - Prezes Zarządu
  • Renata Gryczka - Członek Zarządu


Załączniki:

Uchwały Calesco S.A. - ZWZA 28 czerwca 2018 r