Raporty Spółek ESPI/EBI

Zestawienie Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA. CALESCO S.A. (PLCLESC00019)

28-06-2018 20:57:37 | Bieżący | ESPI | 12/2018
oRB_ASO: Zestawienie Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA.

PAP
Data: 2018-06-28

Firma: CALESCO SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2018
Data sporządzenia: 2018-06-28
Skrócona nazwa emitenta
CALESCO S.A.
Temat
Zestawienie Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Calesco S.A. _ Emitent _ przekazuje wykaz Akcjonariuszy obecnych na ZWZA Emitenta w dniu 28.06.2018 roku , posiadających co najmniej 5% liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu.

Ogólna liczba głosów na przedmiotowym ZWZA wyniosła 3 819 007
Ogólna liczba głosów 3 973 471

Akcjonariusz : Jacek Gryczka
Liczba głosów z posiadanych akcji na ZWZA – 1 100 147
Udział w liczbie głosów na ZWZA – 28,81%
Udział w ogólnej liczbie głosów - 27,69 %

Akcjonariusz : Maciej Gryczka
Liczba głosów z posiadanych akcji na ZWZA – 951 613
Udział w liczbie głosów na ZWZA – 24,92%
Udział w ogólnej liczbie głosów – 23,95 %

Akcjonariusz : Maria Majewska _ reprezentowana przez pełnomocnika Monikę Majewską _
Liczba głosów z posiadanych akcji na ZWZA- 950 148
Udział w liczbie głosów na ZWZA – 24,88 %
Udział w ogólnej liczbie głosów – 23,91 %

Akcjonariusz : Krzysztof Dokowski
Liczba głosów z posiadanych akcji na ZWZA – 817 099
Udział w liczbie głosów na ZWZA – 21,40 %
Udział w ogólnej liczbie głosów – 20,56 %

Podstawa prawna:
Art . 70 pkt . 3 ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5% oraz paragraf 4 ust.2 pkt 7 Załącznika nr 3 do regulaminu

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


_pełna nazwa emitenta_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
_kod pocztowy_ _miejscowość_
_ulica_ _numer_
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta CALESCO SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta CALESCO S.A.
Tytul Zestawienie Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA.
Sektor Przemysł inne (pin)
Kod 70-850
Miasto Szczecin
Ulica Tczewska
Nr 32
Tel. (91) 469 08 75
Fax (91) 471 21 15
e-mail
NIP
REGON
Data sporzadzenia 2018-06-28
Rok biezacy 2018
Numer 12
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2018 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.