Raporty Spółek ESPI/EBI

Zestawienie Akcjonariuszy posiadających co najminiej 5% głosów na NWZA. Calesco Spółka Akcyjna (PLCLESC00019)

29-06-2018 19:24:53 | Bieżący | EBI | 13/2018
Zarząd Calesco S.A. ( Emitent ) przekazuje wykaz Akcjonariuszy obecnych na NWZA Emitenta w dniu 29.06.2018 roku , posiadających co najmniej 5% liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu.

Ogólna liczba głosów na przedmiotowym NWZA wyniosła 3 825 094
Ogólna liczba głosów 3 973 471

Akcjonariusz : Jacek Gryczka
Liczba głosów z posiadanych akcji na NWZA – 1 100 147
Udział w liczbie głosów na NWZA – 28,76%
Udział w ogólnej liczbie głosów - 27,69 %
Akcjonariusz : Maciej Gryczka
Liczba głosów z posiadanych akcji na NWZA – 951 613
Udział w liczbie głosów na NWZA – 24,88%
Udział w ogólnej liczbie głosów – 23,95 %
Akcjonariusz : Maria Majewska _ reprezentowana przez pełnomocnika Monikę Majewską _
Liczba głosów z posiadanych akcji na NWZA- 950 148
Udział w liczbie głosów na NWZA – 24,84 %
Udział w ogólnej liczbie głosów – 23,91 %
Akcjonariusz : Krzysztof Dokowski
Liczba głosów z posiadanych akcji na NWZA – 817 099
Udział w liczbie głosów na NWZA – 21,36 %
Udział w ogólnej liczbie głosów – 20,56 %
Podstawa prawna:
Art . 70 pkt . 3 ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5% oraz paragraf 4 ust.2 pkt 7 Załącznika nr 3 do regulaminu

  • Renata Gryczka - Członek Zarządu