Raporty Spółek ESPI/EBI

Treści uchwał podjętych na NWZA Calesco S.A. w dniu 29 czerwca 2018 r. Calesco Spółka Akcyjna (PLCLESC00019)

29-06-2018 19:50:56 | Bieżący | EBI | 14/2018
Zarząd Calesco S.A. z siedzibą w Szczecinie przekazuje do publicznej wiadomości treści uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Calesco S.A. które odbyło się dnia 29 czerwca 2018 r. w siedzibie Spółki w Szczecinie przy ul. Tczewskiej 32.
Jednocześnie informuje, że podczas Walnego Zgromadzenia
- nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad
- zostały zgłoszone dwa sprzeciwy : do uchwały nr 2 w sprawie rezygnacji z powołania komisji skrutacyjnej
i uchwały nr 4 w sprawie przywrócenia akcjom serii B, C, i D formy dokumentu (zniesienie dematerializacji
akcji ).
- dodatkowo zostały zaprotokołowane pytania akcjonariusza i udzielone przez Zarząd odpowiedzi.


Pełna treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: art. 56 ust .1 punkt 2 uoop.
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 7-9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Renata Gryczka - Członek Zarządu


Załączniki:

Uchwały NWZA CALESCO S.A. w dniu 29.06.2018 r.