Raporty Spółek ESPI/EBI

Treści uchwał podjętych na NWZA Calesco S.A. w dniu 29 czerwca 2018 r. CALESCO S.A. (PLCLESC00019)

29-06-2018 19:59:49 | Bieżący | ESPI | 14/2018
oRB-W_ASO: Treści uchwał podjętych na NWZA Calesco S.A. w dniu 29 czerwca 2018 r.

PAP
Data: 2018-06-29

Firma: CALESCO SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
 • Uchwaly_NWZA_CALESCO_S.A._w_dniu_29.06.2018_r..pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 14 / 2018
  Data sporządzenia: 2018-06-29
  Skrócona nazwa emitenta
  CALESCO S.A.
  Temat
  Treści uchwał podjętych na NWZA Calesco S.A. w dniu 29 czerwca 2018 r.
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  Zarząd Calesco S.A. z siedzibą w Szczecinie przekazuje do publicznej wiadomości treści uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Calesco S.A. które odbyło się dnia 29 czerwca 2018 r. w siedzibie Spółki w Szczecinie przy ul. Tczewskiej 32.

  Jednocześnie informuje, że podczas Walnego Zgromadzenia
  - nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad
  - zostały zgłoszone dwa sprzeciwy : do uchwały nr 2 w sprawie rezygnacji z powołania komisji skrutacyjnej
  i uchwały nr 4 w sprawie przywrócenia akcjom serii B, C, i D formy dokumentu _zniesienie dematerializacji
  akcji _.
  - dodatkowo zostały zaprotokołowane pytania akcjonariusza i udzielone przez Zarząd odpowiedzi.Pełna treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

  Podstawa prawna: art. 56 ust .1 punkt 2 uoop.
  Podstawa prawna:
  § 4 ust. 2 pkt 7-9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
  Załączniki
  Plik Opis
  Uchwaly_NWZA_CALESCO_S.A._w_dniu_29.06.2018_r..pdf

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  _pełna nazwa emitenta_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  _ulica_ _numer_
  _telefon_ _fax_
  _e-mail_ _www_
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis


  Identyfikator raportu ct9oscrwj1
  Nazwa raportu RB-W_ASO
  Symbol raportu RB-W_ASO
  Nazwa emitenta CALESCO SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta CALESCO S.A.
  Tytul Treści uchwał podjętych na NWZA Calesco S.A. w dniu 29 czerwca 2018 r.
  Sektor Przemysł inne (pin)
  Kod 70-850
  Miasto Szczecin
  Ulica Tczewska
  Nr 32
  Tel. (91) 469 08 75
  Fax (91) 471 21 15
  e-mail
  NIP
  REGON
  Data sporzadzenia 2018-06-29
  Rok biezacy 2018
  Numer 14
  adres www
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2018 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.